پیشگیری از جرائم از اولویت اصلی و اساسی برخوردار است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت:در کنار برخوردهای شدید و قانونی با انواع جرائم در سطح استان، پیشگیری از جرائم از اولویت اصلی و اساسی برخوردار بوده است.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش