پیشنهاد فوق‌نجومی باشگاه چینی به مسی

در صورتی که مسی شرایط ارائه شده را قبول کند، سالیانه 100 میلیون یورو دستمزد خالص خواهد داشت. از آنجایی که تیم چینی خواهان همکاری به مدت 5 سال با وی شده، این حقوق خالص برای مسی به 500 میلیون یورو بالغ خواهد شد.

ادامه مطلب

view:141 منبع: 598 - 1 سال پیش