پیشنهاد شهرداری برای قیمت بلیت مترو در سال 97 مشخص شد پیشنهادی برای افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس نرسیده است

شهرداری تهران پیشنهاد داده است که قیمت مترو از ۸۰۰ تومان فعلی به 1000 تومان افزایش یابد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش