پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای ارتباط ریلی با اردن و عربستان

رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده است تا خطوط ریلی باری این رژیم به شبکه راه‌آهن اردن و عربستان سعودی متصل شود.

ادامه مطلب

view:54 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش