پیشروی انصارالله یمن در خاک عربستان

انصار الله یمن هم چنان به پیشروی های خود به سمت شهرهای جنوبی عربستان با استفاده از نیروهای رزمی خود و حمایت نیروهای «علی عبدالله صالح»رئیس جمهور اسبق این کشور ادامه می دهند به طوریکه توانسته اند کنترل برخی مناطق نظامی در «نجران» و «جیزان» واقع در خاک عربستان را بعد از درگیری های سنگین با نیروهای سعودی به دست بگیرند.

ادامه مطلب

view:91 منبع: فردا - 1 سال پیش