پیروزی کشتی گیران مازندران در لیگ منطقه ای نوجوانان کشور

تیم کشتی  مازندران در مسابقات لیگ منطقه ای کشتی  نوجوانان کشور در مشهد مقتدرانه به پیروزی رسید.

ادامه مطلب

view:60 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش