پیام پاپ فرانسیس به شیخ الازهر

پاپ فرانسیس در پیامی به شیخ الازهر بر تقویت مذاکره برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: فردا - 8 ماه پیش