پیام پاپ فرانسیس به شیخ الازهر

پاپ فرانسیس در پیامی به شیخ الازهر بر تقویت مذاکره برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: فردا - 7 ماه پیش