پیام های عقلانی عاشورا برای عالم تحول آفرین است

زنجان - ایرنا- تولیت آستان قدس رضوی گفت: پیام های عقلانی عاشورا برای عالم تحول آفرین است چرا که رمز انسان زیستن و مقابله با آنانی که دشمن انسان و انسانیت هستند با ابتناء بر عاشورا اتفاق می افتد.

ادامه مطلب

view:84 منبع: ویستا - 1 سال پیش