پیامبر چه کسانی را عفو نمی‌کرد؟

دکتر رجبی دوانی معتقدند که پیامبر(ص)، مجرمان جنگ سخت را معمولا مورد عفو قرار می‌داد اما مجرمان جنگ نرم را نه.

ادامه مطلب

view:140 منبع: 598 - 1 سال پیش