پیامبر(ص) اسلام را بنا و امام صادق(ع) آن را بیان کردند

پیامبر(ص) کرسی اسلام را بنا کردند و امام صادق(ع) سعی در اجرایی کردن اهداف پیامبر(ص) داشتند.

ادامه مطلب

view:104 منبع: تیتر 1 - 11 ماه پیش