پیاده سازی استانداردهای جهانی رنو در ارتقاء کیفیت فروش و خدمات پس از فروش ( عکس)

دراین برنامه استراتژیک، کلیه پرسنل و نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش آموزشهای لازم را فرا می گیرند تا هدف نهایی که خشنودی و رضایتمندی مشتریان است محقق شود.

ادامه مطلب

view:55 منبع: ویستا - 8 ماه پیش