پژو ۴۰۵ در آستانه سقوط به کانال آب عکس

پژو ۴۰۵ حین حرکت در جاده از مسیر اصلی خارج شده و در آستانه سقوط به کانال آب در جاده خاوران قرار گرفت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: تی نیوز - 5 ماه پیش