پول نفت نیامد، ارز گران شد

قم فردا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش عدم بازگشت پول نفت به کشور در کمبود ارز در بازار گفت: دو موضوع کاهش بهای نفت و عدم بازگشت کامل بهای نفت کشور از جمله دلایل کاهش ارز در بازار آزاد است.

ادامه مطلب

view:127 منبع: قم فردا - 1 سال پیش