پوشش عجیب علی کریمی در تمرین امروز نفت تهران

در تمرین صبح تیم نفت تهران فقط به تمرینات هوازی، بدنسازی و استقامتی پرداختند و خبری از تمرینات تاکتیکی در تمرین امروز نفت دیده نشد. همچنین علی کریمی با لباس شخصی نظاره گر کار بازیکنان تیش بود.

ادامه مطلب

view:86 منبع: تیتر 1 - 11 ماه پیش