پوشش برنامه های دهه کرامت در صدا و سیمای خراسان رضوی

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: این مرکز تلاش می کند تا برنامه های دهه کرامت هر چه بهتر از صدا و سیمای استان پوشش داده شود

ادامه مطلب

view:69 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش