پوست خربزه‌ای که قالیباف زیرپای رئیسی انداخت محمدهاشمی: جریان اصولگرا لیدری رئیسی را برنمی‌تابد

محمد هاشمی معتقد است که محمدباقر قالیباف پس از آگاهی از سقوط خود در نظرسنجی ها، از انتخابات کنار کشید و رئیسی را تنها گذاشت.

ادامه مطلب

view:66 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش