پوستر ترامپ دلقک صهیونیسم

ترامپ از بسیاری جهات، یک دلقک است. در معنای شکسپیری، او تماشاگران را در طول تراژدی‌های کاملاً جدی [و وضعیت وخیم آمریکا و دنیا]، سرگرم می‌کند.

ادامه مطلب

view:42 منبع: تسنیم - 1 هفته پیش