پنتاگون: مدرکی مبنی بر ارتباط طالبان و القاعده وجود ندارد

وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود اعلام کرد که حضور القاعده در افغانستان محدود است و طالبان نیز با این گروه روابط استراتژیک ندارد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش