پنتاگون: آمار تلفات "غیرنظامیان افغانستان" افزایش یافته است

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که آمار تلفات غیرنظامیان افغانستان در طول زمستان سال گذشته افزایش یافته است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: ویستا - 2 ماه پیش