پل های جذابی که از مرزها عبور می‌کنند

زمانی که از پل صحبت می‌کنیم، مسیری را برای عبور تصور می کنیم اما این پل‌های جذاب تنها یک پل عادی نیستند زیرا مرز‌ها را پشت سر گذاشته‌اند.

ادامه مطلب

view:8 منبع: ویستا - 3 ماه پیش