پلیس کرمان و عملکرد طلایی دربرقراری امنیت

مدیرحوزه استاندار کرمان گفت:جو آرام استان در اغتشاشات اخیر حاکی از منش فرهنگی و اجتماعی پلیس کرمان بود.

ادامه مطلب

view:66 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش