پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران موفق در دستگیری ۳ هزار و ۷۰۰ متهم به تهیه وتوزیع موادمخدر

جانشین فرمانده نتظامی مازندران از کشف بیش از ۹۱۳ کیلو گرم انواع موادمخدر و دستگیری ۳ هزار و ۷۰۰ متهم به تهیه وتوزیع ماده افیونی در استان خبر داد.

ادامه مطلب

view:3 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش