پلیس آمریکا از این پس می‌تواند برای بازداشت مهاجران وارد دادگاه شود

بر اساس بخشنامه جدیدی که برای نیرو‌های امنیتی در آمریکا صادر شده است، ماموران پلیس این کشور اجازه دارند برای بازداشت مهاجران غیرقانونی، مستقیما وارد دادگاه‌ها شوند.

ادامه مطلب

view:57 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش