پلمب ۶ مرکز غیرمجاز درمانی در سطح شهرستان آبادان

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از پلمب ۶ واحد درمانی غیرمجاز در شهرستان آبادان خبر داد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش