پلمب مرغ فروشی غیربهداشتی در روستای شول

یک واحد مرغ فروشی در روستای شول به علت رعایت نکردن اصول بهداشتی نعطیل شد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش