پلمب دو مطب دندانپزشکی غیرمجاز در شهرستان هرسین

دو مطب دندانپزشکی غیرمجاز در شهرستان هرسین پلمب شد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: واحد مرکزی خبر - 11 ماه پیش