پشت پرده اتفاقهای عجیب در وزارت ورزش

دربی که اسپانسر دو باشگاه قصد داشت با هدف کشاندن ایرانی های مقیم خارج از کشور به ورزشگاه و درآمدزایی از این راه و همچنین درآمدزایی از راه پیامک ها، آن را برگزار کند اما در نهایت دیروز این دربی لغو شد.

ادامه مطلب

view:83 منبع: فردا - 1 سال پیش