پشت‌پرده برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای "من و تو"

البته این فقط منوتو نیست که در ایجاد رغبت به دوران پهلوی مشارکت داشته، کانال‌های دیگری همچون بی‌بی‌سی‌فارسی و صدای آمریکا نیز در ایجاد نوستالوژی گل‌وبلبلی برای دوران پهلوی نقش داشته‌اند.

ادامه مطلب

view:37 منبع: فرارو - 9 ماه پیش