پس از بازشماری 26 صندوق در بندرعباس تغییراتی در نتایج بوجود آمد نظرمان بر بازشماری کل آرا است

قم فردا: رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در هرمزگان گفت: پس از بازشماری 26 صندوق از انتخابات شورای شهر و روستا در هرمزگان، تغییراتی در نتیجه حاصل شد.

ادامه مطلب

view:69 منبع: قم فردا - 1 سال پیش