پسر 19 ساله افغان و آزار شیطانی دختر نوجوان در جوی آب

پسر 19 ساله افغان به جرم آزار و اذیت دختر نوجوان در جوی آب به اعدام محکوم شد.

ادامه مطلب

view:66 منبع: جام نیوز - 5 ماه پیش