پسرها از دخترها عقب افتادند دختران جوان در مسیر گمراهی بیشتر

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ پسر، ۸۲ دختر در سن ازدواج در کشور وجود دارد این در حالیست که میانگین سن ازدواج در حال افزایش و به کمتر از ۲۵ سال رسیده است؛ البته میانگین سن ازدواج در میان تحصیلکردگان بیش از جمعیت عمومی کشور است.

ادامه مطلب

view:70 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش