پست معنا دار علی کریمی عکس

علی کریمی روزهای سختی را در تیم سپیدرود رشت سپری می کند چرا که این تیم خطر سقوط به دسته پایین تر را حس می کند.

ادامه مطلب

view:70 منبع: 598 - 10 ماه پیش