پرچم ایثار و شهادت همچنان در اهتزاز است استراتژی دشمن، جدا کردن مردم از حکومت است

پرچم ایثار و شهادت همچنان در اهتزاز است / استراتژی دشمن، جدا کردن مردم از حکومت است مقام عالی دولت در استان، با اشاره به این که استراتژی دشمن، جدا کردن مردم از حکومت است لیکن در ایران اسلامی پرچم ایثار و شهادت همچنان در اهتزاز است، اظهار داشت: پیاده سازی احکام الهی هزینه دارد و ملت ما ثابت کرده است که در این راستا همیشه ثابت قدم است.

ادامه مطلب

view:42 منبع: خبر انلاین - 9 ماه پیش