پروژه پل قدس اردبیل تأخیر ندارد

شهردارآنلاین: شهردار اردبیل گفت: پروژه پل غیر هم‌سطح قدس اردبیل به لحاظ زمان‌بندی تأخیر نداشته و با سرعت اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

view:26 منبع: شهردار انلاین - 4 ماه پیش