پروژه پل قدس اردبیل تأخیر ندارد

شهردارآنلاین: شهردار اردبیل گفت: پروژه پل غیر هم‌سطح قدس اردبیل به لحاظ زمان‌بندی تأخیر نداشته و با سرعت اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

view:47 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش