پروژه سد ایلیسو در ترکیه برای خاورمیانه خطرآفرین است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای پروژه سد ایلیسو در ترکیه برای خاورمیانه خطرآفرین است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: فارس - 1 ماه پیش