پروژه سد ایلیسوی ترکیه برای منطقه خطرناک است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای پروژه سد ایلیسو در ترکیه برای خاورمیانه خطرآفرین است.

ادامه مطلب

view:90 منبع: جهان - 1 سال پیش