پرداخت 4 هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات دارویی کشور حذف زیرمیزی کمترین اثر طرح تحول سلامت بود

اصغری گفت: با پرداخت حدود 2 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان هم به صورت اوراق مشکلات دارویی کشور برطرف می‌شود.

ادامه مطلب

view:57 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش