پرداخت 320 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در شهرستان خلخال

فرماندار خلخال گفت: با پرداخت 320 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به 103 طرح تولیدی و اقتصادی زمینه اشتغال یک هزار و 248 در این شهرستان فراهم شد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش