پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در کاشمر

امسال 20 میلیارد ریال به 15 طرح با اشتغال زایی 72 نفر در شهرستان کاشمر پرداخت شده است.

ادامه مطلب

view:13 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش