پرداخت ۳۷۰۰ میلیارد تومان از پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورشی‌ها در اولویت پرداخت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابلاغیه‌ای به تاریخ 12 تیر 1397 دستور پرداخت حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان از پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را صادر کرد. طبق این ابلاغیه مبلغ مذکور در سه قسط مساوی در تابستان امسال واریز می‌شود. در این ابلاغیه آمده است: « به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه، جزء ۲ بند (ط) و بند (د) ماده ۲۸، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲، مصوب ۱۳۹۳ و حکم ذیل جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اعتبارات ذی ربط به شرح جدول زیربه آن دستگاه ابلاغ می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود. ضمنا تخصیص اعتبار موضوع این ابلاغیه به میزان ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود. مقتضی است، این تخصیص در سه مرحله و بصورت مساوری طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور پرداخت گردد.»

ادامه مطلب

view:20 منبع: آنا - 4 ماه پیش