پرداخت ۴ میلیون فقره وام ازدواج دلیل تاخیر وام برخی متقاضیان

بیش از ۴ میلیون و ۶۹ هزار نفر در دوره ۴ ساله ابتدای ۹۲ تا پایان ۹۵ از شبکه بانکی کشور تسهیلات ازدواج دریافت کردند؛ با این حال متقاضیان از بهار ۹۵ به بعد مشمول وام ۱۰ میلیون تومانی شدند.

ادامه مطلب

view:72 منبع: ویستا - 1 سال پیش