پرداخت وام کم بهره به متقاضیان ساخت در بافت های ناکارآمد

دانایی گفت: بانک مسکن برای هر کدام از متقاضیانی که در بافت های ناکارآمد متقاضی ساخت و ساز هستند مبلغ 50 میلون تومان وام کم بهره پیش بینی کرده که در سال گذشته این رقم 40 میلیون تومان بوده است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش