پرداخت مطالبات ۵۰۸ میلیارد ریالی به گندمکاران مازندرانی

کشاورزان گندمکار مازندرانی تاکنون بیش از ۵۰۸ میلیارد ریال از مطالبات خود را دریافت کردند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش