پرداخت خسارت به کشاورزان استان بوشهر آغاز شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پرداخت غرامت خسارت بیمه محصولات کشاورزی 'گندم دیم' در این استان از هفته جاری آغاز شده است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: جنوب نیوز - 6 ماه پیش