پرتاب کردن دو توله سگ، تفریح مرد حیوان آزار فیلم

یک مرد جوان، با حیوان آزاری، به تفریح و شادی مشغول شده است.

ادامه مطلب

view:48 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش