پذیرش دانشجو در رشته های فنی پر در آمد دانشگاه های علمی کاربردی نسل سوم دانشگاه ها هستند

دکتر مالکی گفت: پذیرش دانشجو در رشته های فنی پر در آمد در تنها دانشگاه دولتی علمی کاربردی شرق اصفهان، زمینه حضور جوانان خوش ذوق و کارآفرین را به خوبی فراهم می کند.

ادامه مطلب

view:100 منبع: دانا - 1 سال پیش