پدیده آخرین آزمون مهاجمان، قبل از رقیب خارجی

بازیکنان سازمان تهاجمی استقلال انگیزه های زیادی برای دیدار با پدیده دارند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: ورزش ۳ - 5 ماه پیش