پدیده آخرین آزمون مهاجمان، قبل از رقیب خارجی

بازیکنان سازمان تهاجمی استقلال انگیزه های زیادی برای دیدار با پدیده دارند.

ادامه مطلب

view:43 منبع: ورزش ۳ - 9 ماه پیش