پخش بازیهای هفته پانزدهم روی هوا

همشهری ورزشی تصویر و تیتر اصلی خود را به مجتبی جباری و موضوع عدم پخش این هفته لیگ برتر اختصاص داده است.

ادامه مطلب

view:88 منبع: کاپ - 1 سال پیش