پخش بازیهای هفته پانزدهم روی هوا

همشهری ورزشی تصویر و تیتر اصلی خود را به مجتبی جباری و موضوع عدم پخش این هفته لیگ برتر اختصاص داده است.

ادامه مطلب

view:57 منبع: کاپ - 8 ماه پیش