پایتخت ایتالیا در آستانه جیره بندی آب فیلم

خشکسالی و کاهش کم سابقه بارش‌ها، شهر رم را در آستانه جیره بندی آب قرار داده است.

ادامه مطلب

view:85 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش