پایان کشت ذرت در شهرستان قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از پایان کشت ذرت در هزار و ۹۸۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش