پایان کشت ذرت در شهرستان قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از پایان کشت ذرت در هزار و ۹۸۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش